मृद व जलसंधारण विभागामध्ये‘जलसंधारण अधिकारी’ पदाची भरती, सिव्हील इंजिनिअरींगमध्ये डिप्लोमा, डिग्री झालेल्या उमेदवारांसाठी सरकारी नोकरीची संधी Soil and Water Conservation Dept. recruitment for civil engineers

Soil and Water Conservation Dept. recruitment for civil engineers

महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागामध्ये तब्बल 670 जागांची भरती होत आहे. Soil and Water Conservation Dept. Recruitment ‘जलसंधारण अधिकारी(स्थापत्य) गट ब (अराजपत्रीत)’ संवर्गातील पदासाठी ही भरती होत आहे. छत्रपती संभाजीनगर आयुक्त,मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधीपत्याखालील जलसंधारण व जिल्हा परिषद यंत्रणेमधील ही सरळसेवा पद भरती होत आहे recruitment for civil engineers. जलसंधारण अधिकारी पदासाठी उमेदवार सिव्हील … Read more