Police Bharti 2024 मित्रांनो, पोलीस भरतीची तयारी करा सुरु…17,000 जागांची होणार आहे मेगा भरती

  • SSC / HSC उत्तीर्ण प्रमाणपत्र,
  • जन्म दाखला,
  • रहिवाशी प्रमाणपत्र,
  • जातीचे प्रमाणपत्र
  • जात वैधता प्रमाणपत्र,
  • संगणक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (MSCIT),
  • खेळाडू प्रमाणपत्र व पडताळणी अहवाल अथवा पडताळणीसाठी सादर केलेली पोचपावती
  • नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्रः
  • माजी सैनिकांसाठी डिस्चार्ज प्रमाणपत्र,
  • गृहरक्षक दलाकरिता आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र

Leave a Comment